Polityka poufności

Miejski Zakład Komunikacyjny „Lwówelektrotrans” traktuje poważnie kwestie prywatności.Poniżej zostały przytoczone pięć zasad, będących podstawą naszego nastawienia na poszanowanie poufności:

  • Bardzo cenimy fakt, iż powierzacie Państwo nam swoją informację osobistą. Obiecujemy zawsze wykorzystywać Państwa informację uczciwie i w ramach prawa.

  • Jeśli mają Państwo pytania, jak my wykorzystujemy Państwa informację osobistą, jesteśmy gotowi odpowiedzieć na nie.

  • Obiecujemy przechowywać Państwa informację w bezpieczeństwie oraz podejmować wszystkie rozumne działania, aby zabezpieczyć te informację od niezasadnego wykorzystania.

  • Będziemy przestrzegać wszystkich przepisów, chroniących informacje prywatne, a także będziemy współpracować z organami władz.W przypadku braku właściwych przepisów będziemy działać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami z zakresu ochrony informacji poufnych.

  • Miejski Zakład Komunikacyjny „Lwówelektrotrans” nie będzie gromadził, wykorzystywał lub ujawniał Państwa informację osobistą bez Państwa zgody na to. W większości przypadków prosimy Państwa zgody bezpośrednio, lecz w niektórych przypadkach możemy wnioskować o wyrażeniu przez Państwo zgody  na skutek Państwa działań i zachowań. Korzystając ze strony internetowej Miejskich Zakładów Komunikacyjnych „Lwówelektrotrans” wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i ujawnienie Państwa informacji osobistych zgodnie z niniejszą Polityką poufności. Korzystając ze strony internetowej Miejskich Zakładów Komunikacyjnych „Lwówelektrotrans” wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i ujawnienie Państwa informacji osobistych zgodnie z niniejszą Polityką poufności.

Możemy poprosić Państwa o udzielenie dodatkowej zgody, gdy będziemy potrzebować wykorzystać Państwa osobiste informacje do celów, nie objętych niniejszą polityką poufności.

Nie są Państwo zobligowani do udzielenia takiej zgody, jednak gdy zdecydują Państwo do nieudzielania ich, wówczas udział Państwa w poszczególnych działaniach może zostać ograniczony. Gdy jednak udzielą Państwo dodatkowej zgody, wówczas warunki powyższej zgody będą mieć preferencje w przypadku powstania konfliktu z warunkami niniejszej Polityki Poufności.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na gromadzenie, wykorzystanie i ujawnienie Państwa informacji osobistych, prosimy w takim razie o nie korzystanie się ze strony internetowej Miejskich Zakładów Komunikacyjnych „Lwówelektrotrans” lub w każdy inny sposób nie udzielanie informacji osobistych.

Z KIM DZIELIMY SIĘ PAŃSTWA INFORMACJAMI OSOBISTYMI?

Z reguły my nie udzielamy Państwa informacji osobistych komukolwiek poza naszą Firmą.

Mimo to możemy podzielić się Państwa informacjami osobistymi z zaufaną trzecią stroną.

Możemy również udzielać Państwa informacje osobiste firmom, instytucjom lub osobom fizycznym na zewnątrz, gdy uznamy, iż ujawnienie powyższych informacji jest niezbędne z powodów prawnych.

Jeśli jednak podzielimy się Państwa informacjami osobistymi ze stroną trzecią, wówczas dołożymy wszystkich starań, by zagwarantować, iż trzecia strona  zachowa Państwa dane w bezpieczeństwie, ochroni przed nadużyciem oraz wykorzysta je wyłącznie zgodnie z zasadami Polityki Poufności, jak też odpowiednio do obowiązujących przepisów i zasad z tytułu ochrony informacji.

Miejski Zakład Komunikacyjny „Lwówelektrotrans” nie odsprzedaje informacji osobistych.

OCHRONA INFORMACJI OSOBISTYCH

Stosujemy wszystkich środków zapobiegawczych, by chronić Państwa informacje osobiste i wymagamy od osób trzecich, przechowujących i przetwarzających Państwa informacje osobiste dla nas, aby oni postępowały w ten sam sposób.

Dostęp do Państwa informacji osobistych został ograniczony w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi, wprowadzeniu zmian lub nieprawidłowemu wykorzystaniu.